شرکت پخش دارویی اکسیر , با سلامت هم مسیرتامین کنندگان