شرکت پخش دارویی اکسیر , با سلامت هم مسیر


1395/09/01
تماس با شرکت پخش دارویی اکسیر

آدرس : خیابان شریعتی، پایین تر از بهار شیراز، خیابان بوشهر ، پلاک 24
کد پستی : 1611683666

تلفن و ایمیل واحدهای سازمانی  :

واحد مدیریت : 

77687801
managment@exirpd.com

واحد فناوری اطلاعات : 

77687498
admin@exirpd.com

واحد فروش وامور مراکز: 

77687534
sales@exirpd.com

واحد مالي : 

77618620
Finance@exirpd.com

واحد منابع انسانی :

77618434
Hrm@exirpd.com

واحد فنی و پشتیبانی: 

77617974

واحد استراتژیک، بهبود سیستم ها و روشها : 

77687669
Startegic@exirpd.com

واحد بازرگانی : 

77687619
Puerches@exirpd.com

واحد مسئول فنی : 

77687664

sadeghi@exirpd.com

واحد حسابرسی داخلی : 

77687530
hesabres@exirpd.com

تلفن گویا:

77614314