شرکت پخش دارویی اکسیر , با سلامت هم مسیر


1397/09/22
"پنجمین سمینار سالیانه فروش شرکت پخش دارویی اکسیر"

پنجمین سمینار سالیانه فروش شرکت پخش دارویی اکسیر با حضور معاونین، مدیران، روسای محترم مراکز و برخی از تامین کنندگان از تاریخ 97/09/21 لغایت 97/09/22  در محل همایشات هتل بین المللی بزرگ فردوسی برگزار گردید.

تامین کنندگان