برگزاری وبینار مدیران شرکت پخش دارویی اکسیر

وبینار مدیران شرکت پخش دارویی اکسیر با موضوع عملکرد شرکت در سال 1399 و طرح برنامه و بودجه سال 1400 در روز چهارشنبه مورخ 1400/04/09 از ساعت 9:00 لغایت14:00 با حضور مدیران ستادی و مراکز برگزار گردید.

شایان ذکر است در این جلسه چگونگی عملکرد مراکز بررسی شده و از مدیران مراکز، سرپرستان فروش و ویزیتورهای منتخب به نحو شایسته تقدیر به عمل آمد.